Nassim Nicholas Taleb

Als je simpel rijk wilt worden is het handig als je graag leest. Investeren in je eigen kennis de beste manier om rijk te worden. Vooral financiële boeken zijn goed om te lezen. Taleb behoort zeker tot de must-reads, en eigenlijk ook niet uitsluitend voor mensen die rijk willen worden.

Taleb heeft lange tijd als effectenhandelaar gewerkt maar hij beschouwt zichzelf minder een zakenman dan een filosoof van toeval. Zijn wiskundige en filosofische kennis heeft hij gebruikt om onafhankelijk en vrij van autoriteit te worden. Hij heeft het concept van zwarte zwaan (of black swan in het Engels) ontwikkeld en ook zelf gebruikt om ontzettend rijk te worden, in een carrière met een aantal jackpots en lange periodes van droog staan.

Wikipedia:
Met zwarte zwaan wordt in de economische wetenschap een onverwachte gebeurtenis aangeduid, een gebeurtenis die niemand tevoren heeft zien aankomen of voorspeld. Een dergelijke gebeurtenis ontwricht alle bestaande economische modellen en kan zeer schadelijk voor de welvaart zijn. De paradox is wel dat in de huidige economische wetenschap het vroegtijdig opsporen van zwarte zwanen als het summum van risicobeheersing wordt gezien.

Voorbeelden van Black Swans

Zelf geeft Taleb een paar voorbeelden van Black Swans: de opkomst van het Internet, de personal computer, de Eerste Wereldoorlog, de ontbinding van de Sovjet-Unie en de terroristische aanslagen van 11 september 2001. Stuk voor stuk zaken die in vrij korte tijd de wereldeconomie flink overhoop hebben gegooid.

Zelf schatten we kans vrij groot dat Bitcoin binnenkort aan het lijstje gaat worden toegevoegd.

Lindy Effect

Het Lindy effect is het idee dat de toekomstige levensverwachting van onbederfelijke dingen zoals technologie of een idee proportioneel zijn aan de huidige leeftijd.  Op deze manier impliceert elke volgende periode van overleven een langere levensverwachting. Met het Lindy effect neemt de sterfelijk af in de loop van de tijd. Dit in tegenstelling tot levende wezens en mechanische dingen, die na een initiële periode te maken hebben met een toenemende sterfelijkheid in de loop van de tijd.

Ook voor projecten en plannen geldt het Lindy effect vaak. Denk bijvoorbeeld aan de ICT problemen van de Belastingdienst in Nederland. Hoe langer de problemen niet worden opgelost, hoe langer je kunt verwachten dat het  het project nog gaat duren.

Antifragiel

Antifragiliteit is een eigenschap van een systeem waarvan de capaciteit, veerkracht en robuustheid toenemen als gevolg van stressfactoren, schokken, volatiliteit, lawaai, fouten, fouten, aanvallen of fouten.

Antifragiliteit is een concept waar je als belegger een hoop mee kunt. Je kunt bijvoorbeeld kiezen om 90% in beleggingen met een laag risico en 10% in beleggingen met een hoog risico. Op deze manier heb je de meeste jaren een vrij laag rendement, maar als je risicovolle beleggingen

Door ervoor te zorgen dat je portfolio risicovermijdend is, bijvoorbeeld grotendeels in de vorm van goud, een simpele spaarrekening (met maximaal de “bankgarantie” van €100,000) en degelijk vastgoed met een klein deel in hoge risico-beleggingen zoals Bitcoin.

Verder lezen