Woonverzekeringen

Heb je een goede, dekkende woonverzekering? Een ongelukje zit in een klein hoekje van je huis. Brand, waterschade, inbraak; de schade kan enorm zijn, met enorme financiële gevolgen. Kan jij dit betalen? Goede woonverzekeringen dekken alle mogelijke schade aan je woning. Dit garandeert je dat je zonder grote financiële gevolgen in je woning kunt blijven wonen.

Hoe voorzichtig je ook bent, schade kan altijd ontstaan. Een goed verzekering beperkt de gevolgen van deze schade. En dat is wel zo fijn. We geven je graag wat tips over het afsluiten van een woonverzekering.

Woonverzekering

Inboedelverzekering of opstalverzekering?

Een woonverzekering kun je grofweg onderverdelen in:

 1. Inboedelverzekering – Alles wat in je woning staat is verzekerd.
 2. Opstalverzekering – Je woning is verzekerd. Dit is het huis, en niet de inboedel.

Aan beide type woonverzekeringen zitten van haken en ogen, en speciale voorwaarden. Lees je goed in voordat je een verzekering afsluit, zodat hetgeen wat je wilt verzekeren ook daadwerkelijk is verzekerd.

Welke woonverzekering heb je nodig?

Een opstalverzekering dekt de schade aan je huis zelf en alles wat vastzit aan je huis. Deze verzekering dekt dus de schade bij storm, brand of waterschade. Denk dus aan het dak, de muren, deuren, maar ook een inbouwkoelkast. De ramen vallen niet altijd onder deze verzekering.

Een inboedelverzekering geldt voor de schade aan de dingen die niet vastzitten aan je huis, maar zich wel in je huis bevinden. Bijvoorbeeld een losse koelkast, of een grote hoekbank. In sommige gevallen is een laptop ook verzekerd die uit je huis wordt gestolen.

Brand en inbraak zijn bij woonverzekeringen de belangrijkste oorzaken van schade. Sluit je geen woonverzekering af? Dan loop je een groot risico. Zoals ik al zei: een ongelukje zit in een klein hoekje. Brand, schade, waterschade, storm of een inbraak kan op elk moment gebeuren. De schade kan enorm zijn, met dus flinke financiële risico’s. Een brand kan bijvoorbeeld een groot gedeelte van je huis verwoesten. Dan dien je alles opnieuw op te bouwen. Met een woonverzekering heb je deze kosten gedekt, en dat is wel zo fijn. Zonder de juiste verzekering komen al deze kosten voor je eigen rekening.

Woonverzekering inboedelverzekering

Wat dekt de woonverzekering?

Voor welke schade ben je verzekerd?

Woningbrand

Een inboedelverzekering dekt de spullen die zijn beschadigd door de brand. Een opstalverzekering dekt de schade aan je woning.

Het uitgekeerde bedrag van de inboedelverzekering is vaak te laag om de beschadigde spullen opnieuw te kopen. De hoogte wordt bepaald met behulp van afschrijvingstabellen. Een brand gaat je dus altijd geld kosten.

Is je woning niet geheel afgebrand? Gelukkig. Hopelijk zijn er geen gewonden of doden gevallen. Tijdens een brand kan er ook serieuze waterschade ontstaan door het blussen en nablussen door de brandweer. De opstalverzekering vergoed de herbouwwaarde van de woning. Deze dient om de paar jaar opnieuw te worden bepaald.

Een inboedel- en opstalverzekering geldt voor jou, en alleen voor jouw woning. Wanneer de buren een brand hebben, kan dit ook gevolgen hebben voor jouw woning. Bijvoorbeeld door een overslaande brand, roetschade of waterschade. Dit is schade aan jouw woning. Je kunt deze dus niet verhalen op je buren.

De schade aan je inboedel dien je te moeten bewijzen. Na een grote brand is niet altijd duidelijk wat zich precies in de woning bevond, en hoe duur het was. Ik raad je aan om bonnetjes van aankopen in te scannen en te bewaren in de cloud, met name bij dure aankopen. Dit kan je enorm helpen bij het claimen van de schade.

De verschillen tussen verzekeraars is groot. Bepaalde verzekeraars keren niet meer de nieuwwaarde, maar juist de dagwaarde uit van spullen met een bepaalde leeftijd. Hoe oud moet een product zijn om de nieuwwaarde te kunnen ontvangen? Dit kan een belangrijke voorwaarde zijn waarop je verzekeringen kunt vergelijken.

Woonverzekering brandverzekering

Inbraak

Een woonverzekering (inboedelverzekering) dekt de schade door inbraak, maar ook de schade door diefstal. Dus ook de schade door een poging tot inbraak of diefstal kan worden vergoed door de verzekeraar. Natuurlijk is het vereist om aangifte te doen bij de politie.

Diefstal is wanneer iets wordt meegenomen zonder toestemming van de eigenaar, met de bedoeling dat het niet wordt teruggegeven. Vaak is er in het geval van een woning sprake van inbraak.

Is er ingebroken in je woning? Maak dan direct foto’s van de inbraaksporen en de schade zoals je deze aantreft. Dit kan helpen in het claim-proces. Het is belangrijk dat je de schade snel doorgeeft aan de verzekeraar. Ook vereisen vrijwel alle verzekeraars dat je aangifte van inbraak/diefstal doet.

Let goed op de voorwaarde bij de verzekering voor inbraak. Verzekeraars hanteren namelijk flink wat uitzonderingen. Uitzonderingen worden gemaakt op het gebied van:

 • Elektronica – Wat is het minimum en maximum vergoed bedrag, en komt dit overeen met de waarde van de elektronica in je woning? In sommige gevallen wordt er zelfs onderscheid gemaakt tussen computerapparatuur en audiovisuele apparatuur, met verschillende maatstaven.
 • Sieraden – Ook hier geldt vaak een maximum, wat in sommige gevallen kan worden verhoogd. Dekt dit maximum de waarde van de sieraden in je woning?
 • Contant geld – Vaak wordt er ook contant geld vergoed dat is gestolen, maar natuurlijk gelden ook hier beperkingen.
 • Diefstal uit bijgebouwen – Dit zijn bijvoorbeeld een schuur of garage. Ook hier gelden andere beperkingen, maar dit wordt wel door alle verzekeraars gedekt.
 • Diefstal uit de auto – Dit is niet altijd meeverzekerd. Er gelden hier vaak beperkingen op het bedrag dat wordt vergoed. Ook vereisen verzekeraars eigenlijk altijd dat er sporen van inbraak zijn (maak dus direct foto’s) en dat de spullen uit het zicht waren opgeborgen, en dus niet op de achterbank lagen.
 • Studentenhuizen – Hiervoor hebben verzekeraars vaak speciale clausules, en vaak een studenten-woonverzekering. Ook hier vereisen verzekeraars sporen van inbraak, dus ook bij diefstal uit de studentenkamer.
 • Wonend in grote steden – Sommige verzekeraars keren minder uit aan woningen in grootstedelijke gebieden.

Woonverzekering inbraakverzekering

Waterschade

Wanneer je schade ervaart door neerslag, wordt deze vrijwel altijd vergoed door de verzekeraar. Behalve natuurlijk wanneer je zelf nalatig bent geweest. Eigen nalatigheid is wanneer de ramen openstonden, of bijvoorbeeld wanneer de waterschade is ontstaan tijdens een verbouwing. Maar ook schade aan goten, regenpijpen en daken door neerslag wordt niet altijd vergoed.

Er zijn een aantal dingen die je in overweging kunt nemen bij het kiezen van de juiste verzekering bij waterschade.

 • Ook indirecte neerslag wordt vrijwel altijd vergoed. Dit is schade door neerslag die via de grond is gekomen.
 • Bij een dijkdoorbraak wordt waterschade niet standaard vergoed door de opstalverzekering. Hier dien je een aparte verzekering voor te nemen. Bijvoorbeeld een overstromingsrisicoverzekering. Woon je in de buurt van een dijk?
 • Schade bij hevige regenval – De meeste verzekeraars vergoeden vaak wel schade bij een overstroming veroorzaakt door hevige regenval. Ook hier gelden uitzonderingen: verzekeraars die deze vorm van schade niet vergoeden.
 • Schade door overstroomde leidingen wordt vaak wel vergoed, maar ook niet in alle gevallen. Bij sommige verzekeraars wordt alleen vergoed als de schade is veroorzaakt door een verstopping in het riool of de rioolbuizen/-putten.
 • Waterschade als gevolg van bevroren leidingen wordt ook niet door alle verzekeraars vergoed. Ook hier geldt in veel gevallen eigen verantwoordelijkheid. Nalatigheid wordt vaak niet geaccepteerd. Ook wordt schade door bevriezing aan leidingen aan de buitenkant van de woning niet altijd vergoed. Maar in een land als Nederland is het ook niet slim om leidingen aan de buitenkant van de woning te hebben, omdat deze juist kwetsbaar zullen zijn voor bevriezing, waardoor waterschade kan ontstaan.
 • Vergoeding van schade als gevolg van lekkage. Wat wordt gedekt? In sommige gevallen dekt de opstalverzekering ook de breek- en herstelkosten om bij de leidingen te kunnen komen.
 • Eigen gebreke of nalatigheid zijn ook bij waterschade belangrijke aspecten. Waterschade waar sprake is van slecht onderhoud of slijtage wordt in veel gevallen niet vergoed. Dan wordt ook gevolgschade niet vergoed.

Woonverzekeringen waterschade

Woonverzekering: Allrisk of extra uitgebreid?

Let bij het afsluiten van een woonverzekering goed op de dekkingsgraad. Kijk naar je eigen woning. Welke schade is aannemelijk, en hoe hoog zou de vergoeding moeten zijn? Neem dit mee bij het doorlezen van de voorwaarden van een potentiële woonverzekering.

 • Een extra uitgebreide woonverzekering dekt de schade door voorvallen die staan beschreven in de polisvoorwaarden.
 • Een allrisk woonverzekering dekt alle schadegevallen, behalve wanneer deze nadrukkelijk niet binnen de dekkingsgraad vallen. Bij allrisk wordt vaak ook schade vergoed wanneer je zelf wat omver stoot of laat vallen. Dit is een ruimere woonverzekering, en daarom uitgebreider.

Welke dekking zoek jij?

Kies voor een verzekeringspakket

In een pakket zijn diverse woonverzekeringen opgenomen. Dit is vaak voordeliger. Bovendien is het ook handig om al deze zaken in één keer te regelen, en bij dezelfde verzekeraar.

In dit type pakket zitten vaak de volgende woonverzekeringen:

 • Inboedelverzekering
 • Opstalverzekering
 • Aansprakelijkheidsverzekering

Sommige verzekeraars pakken het nog breder aan, en nemen er ook een reisverzekering, rechtsbijstand, enzovoort in op. Wil je je ook tegen deze zaken verzekeren? Dan kun je dit samenvoegen in één groot verzekeringspakket. Handig.

Meer weten? Lees hier verder over verzekeringen.