Beleggen in Azië: 8 Belangrijke Redenen om te Overwegen

Beleggen in Azië is een goed idee, want er liggen in Azië veel winstkansen. Vier land van de top vijf met de meeste inwoners ter wereld zijn Aziatisch. Azië laat goede groeicijfers zien en een belangrijke ontwikkeling van zware industrie naar technologie. De Aziatische economieën profiteren ook van deze welvaartsontwikkeling, met als gevolg een groeiende middenklasse en koopkracht. Azië biedt kansen voor beleggers die een hoger risico accepteren met mogelijkheden op hogere winsten.

Is beleggen in Azië een goed idee?

In 2017 was Azië de best presterende regio ter wereld, met een gemiddelde groei van de Aziatische aandelenindexen van 38%, exclusief Japan. Er dient ook te worden opgemerkt dat Azië sinds de economische crisis van 2008 nog steeds zo’n 10% achterloopt op de groei in andere werelddelen. Ze hebben dus nog een inhaalslag te maken. Er is echter reden genoeg om aan te nemen dat deze groei zal aanblijven en de achterstand zal worden ingehaald.

De Aziatische markt groeit 4,8 % dit jaar, 2023/2024. Indonesië zelfs 5,2 % afgelopen jaar! Vergelijk dat met het wereldwijde gemiddelde van 1,6%. Maar de groei neemt wel af, nog voordat ze terug is op het precoronaniveau van 6,5 % in 2021.

Beleggen in Azië

Waarom moet je beleggen in Azië?

Onder andere de volgende argumenten onderstrepen dat de economische groei in Azië verder zal doorzetten.

1: De economische groei in Azië is zeer solide

In 2017 was de economische groei in Azië (excl. Japan) 6,1%. De belangrijkste aandrijvers van dit cijfers zijn China (6,9% groei), India (6,8% groei) en Zuid-Korea (3,1% groei). In 2018 was de economische groei in China 6,5% en in India maar liefst 7,5%, en de Deutsche Bank verwacht in 2019 een groei van 6% in China en maar liefst 8% in India. Post-corona is de groei in Azië weer stevig terug maar lijkt iets af te vlakken voordat het precoronaniveau behaald is.

Kortom: goede en stabiele groeimogelijkheden.

2. Er ligt nog veel potentie in Azië

Daar waar Europa en VS in een vergevorderde fase in de economische cyclus zitten, hebben China en India nog veel potentie voor economische groei en dus hoge, toenemende winsten.

3. Aantrekkelijke koers/winstverhouding

Aziatische aandelen hebben een aantrekkelijke koers-winstverhouding (k/w).

  • k/w MSCI Asia excl. Japan: 12,2
  • k/w S&500: 17,5
  • k/w Eurostoxx600: 14,4

4. Aantrekkelijke winstverwachting

Azië heeft aantrekkelijke verwachtingen wat betreft de bedrijfswinsten. In Europa liggen deze verwachtingen op een stijging van 8%, in de VS op 12%, maar in Azië verwachten economen een stijging van 15% op de bedrijfswinsten.

Beleggen in Azië

5. Opwaarts bijgestelde economische verwachtingen

Het blijkt dat opwaarts bijgestelde bedrijfswinsten een goed middel zijn om de beursprestaties te voorspellen. Een heel aantal analisten hebben hun winstverwachtingen voor beursgenoteerde bedrijven uit Azië opwaarts bijgesteld. Dat is dus een goed teken.

6. Profiteren van mondiale ontwikkelingen

De Aziatische economieën zijn sterk gericht op export. Daardoor zijn ze gevoelig voor ontwikkelingen op de wereldmarkt. Dit wil dus ook zeggen dat de mondiale economische groei en de groei in consumentenvertrouwen wereldwijd ook een positief effect zal hebben op de Aziatische economieën.

7. Stijgend consumptiepatroon in Azië

De export stijgt, maar ook de binnenlandse consumptie laat een stijgende trend zien door met name een groeiende middenklasse en een groeiend welvaartsniveau in veel Aziatische landen. Verschillende Aziatische landen laten bovendien een positieve ontwikkeling en groei zien van de technologiesector. Aziatische markten zijn daardoor steeds minder afhankelijk van export, maar in toenemende mate ook van binnenlandse consumptiepatronen. In tien jaar steeg het aandeel van technologische bedrijven in de Aziatische aandelenkorf van 17% naar 39%.

8. Niet alleen China

China is een productie- en technologiegrootmacht geworden in de wereld, maar ook andere Aziatische landen laten zeer positieve cijfers en ontwikkelingen zien. Bijvoorbeeld India. Maar ook ASEAN-landen, een samenwerkingsverband tussen tien landen in Zuidoost Azië, laten een zeer stabiele groei zien, van gemiddeld 5,2% in 2017.

Risico’s beleggen in Azië

Er ligt dus veel potentieel in beleggen in Azië, maar dit gaat ook gepaard met een set van risico’s.

  • De markten in Azië zijn over het algemeen volatieler dan de Europese en Amerikaanse financiële markten. Een opwaartse lijn kan hoger liggen, terwijl een neerwaartse lijn ook extremer kan uitwerken.
  • Opkomend protectionisme kan een negatief effect hebben.
  • Toenemende rentestanden in de VS kunnen zorgen voor het herbeleggen van kapitaal uit Azië in de VS.
  • Geopolitieke spanningen zorgen voor nieuwe ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld een handelsoorlog tussen de VS en China.

Beleggen in Azië

Als belegger inspelen op groeipotentieel in Azië

Deutsche Bank is in 2023 weer positief over langetermijnbeleggingen in postcovid China maar adviseert desalniettemin te diversificeren in de rest van Azië.

Beleggen via een beleggingsfonds biedt mogelijkheden om toch te profiteren van de positieve trends op de Aziatische markt. Bijvoorbeeld door te beleggen bij DEGIRO, Binck of Mexem.

Algemeen maar belangrijk beleggingsadvies

Als je twijfelt, is het goed om je te houden aan de volgende handvatten: doe onderzoek, diversificeer (spreid je risico), beoordeel je risico, denk in lange termijn in plaats van de waan van de dag, en raadpleeg professionals. Wij helpen je leren beleggen.

FiFi Finance is een financiële website. Wij zijn een online bron voor iedereen die meer wil weten over financiële zaken. Wij verstrekken informatie over onderwerpen zoals bankrekeningen, investeringen, leningen en persoonlijk financieel beheer. Onze missie is om financiële empowerment te bevorderen, door middel van toegankelijke financiële oplossingen voor iedereen. Jouw feedback wordt op prijs gesteld. Lees meer over ons.