Belastingvoordeel voor Groene Beleggingen: Heffingskortingen

Net als bij spaargeld betaal je op beleggingen belasting. Bovenop het heffingsvrije gedeelte van je vermogen krijg je voor groene beleggingen nog meer heffingsvrije ruimte. En daar bovenop krijg je ook nog een extra heffingskorting op je inkomstenbelasting op basis van je groene beleggingen.

Heffingskorting Groene Beleggingen 2023

  • In 2023 is 57.000 euro van je vermogen sowieso heffingsvrij, of met fiscale partner 114.000 euro.
  • Daarnaast krijg je ook vrijstelling voor 65.072 euro van je groene beleggingen, of met fiscale partner 130.144 euro. Cijfers van eerdere jaren vind je verderop in dit artikel.
  • Vervolgens mag je dit jaar 0,7% van deze vrijstelling groene beleggingen tellen als heffingskorting groene beleggingen.
  • Dat bedrag heffingskorting trek je direct af van je totaal aan inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen.

Wat telt als groene belegging?

Als je groen belegt of groen spaart, krijg je belastingvoordeel. Zo’n fonds of bank moet in de ogen van de overheid tellen als groen. Welke dat zijn kun je lezen in het Overzicht fondsen en beleggingen met belastingvoordeel.

Alleen als je bank of fonds in dit lijstje staat, kun je aanspraak maken op bijvoorbeeld de heffingskorting groene beleggingen. In principe komt het neer op de volgende fondsen/banken.

Groen beleggen belastingvoordeel

Dit is een lijst groenfondsen met belastingvoordeel. De Belastingdienst geeft voor deze banken en fondsen de bovengenoemde vrijstelling en een heffingskorting.

Groenfondsen met belastingvoordeel
ABN AMRO Groenbank bv
ASN Groenprojectenfonds
Ecowoningen Fonds
Groenfonds Regionaal Duurzaam
Groenwoningen Fonds
ING Groenbank nv
Rabo Groen Bank bv
Triodos Groenfonds nv

Heffingsvrij vermogen en vrijstelling groene beleggingen

Ongeacht waarin je vrije vermogen vastligt, is een vast bedrag sowieso heffingsvrij. Over dit bedrag wordt dus geen inkomstenbelasting gerekend. De bedragen voor dit jaar en de afgelopen twee jaar vind je hier bij de Belastingdienst.

Los van deze vrijstelling is vermogen dat in een van bovenstaande groene beleggingsfondsen zit, ook nog eens vrijgesteld van inkomstenbelasting. Dit trek je ook van je inkomstenbelasting af. Hieronder de door de Belastingdienst vastgestelde bedragen.

Vrijstelling groene beleggingen

JaarZonder fiscale partnerMet fiscale partner
202160.429 euro120.858 euro
202261.215 euro122.430 euro
202365.072 euro130.144 euro

Heffingskorting groene beleggingen

Waar groene beleggingen dubbel belastingvoordeel opleveren, is de heffingskorting. Want behalve bovenstaande vrijstelling groene beleggingen, mag je ook een percentage van dat vrijgestelde groene vermogen, direct aftrekken van je totaal inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen.

De heffingskorting groene beleggingen bedraagt 0,7% van je vrijstelling groene beleggingen/groene spaartegoeden. In 2023 zal je heffingskorting groene beleggingen dus maximaal, met fiscale partner, 0,7% van 130.144 euro bedragen, oftewel 911,01 euro.

Overheid stuurt, belegger profiteert

Het gaat dus om een paar honderd euro minder inkomstenbelasting bovenop de inkomstenbelasting die je bespaart met de vrijstelling groene beleggingen. Dat is fijn omdat groene belegging geen enorm hoog rendement hebben.

Op deze manier beinvloedt de overheid waar particuliere investeringen naartoe gaan. Het is eigenlijk een vorm van direct-door-particulier-betaalde door de overheid gestuurde subsidie, waar de particuliere investeerder en de ontvanger van de belegging voordeel aan hebben, en indirect ook de overheid.

FiFi Finance is een financiële website. Wij zijn een online bron voor iedereen die meer wil weten over financiële zaken. Wij verstrekken informatie over onderwerpen zoals bankrekeningen, investeringen, leningen en persoonlijk financieel beheer. Onze missie is om financiële empowerment te bevorderen, door middel van toegankelijke financiële oplossingen voor iedereen. Jouw feedback wordt op prijs gesteld. Lees meer over ons.