De Best Betaalde Banen: Carrièremogelijkheden met Hoge Inkomens

Wat zijn de best betaalde banen 2022 in Nederland? Eerder keken we naar goed betaalde banen zonder diploma. Dat is nuttig om te weten. Maar wat zijn goed betaalde beroepen ongeacht opleiding?

Deze opsomming gaat je dus vooral helpen om 1) afgunstig te zijn, 2) indien je nog in die postitie bent: een opleiding te kiezen, en 3) te dromen.

Best betaalde banen 2022

  • Hoogste gemiddelde uurloon (2020) in de bedrijfstak delfstoffenwinning: 37,81 euro/uur tov gemiddeld 24.
  • Best betaalde beroep is directeur van een plastische chirurgie kliniek met een jaarsalaris van 420.000 euro tov modaal 38.000.
  • Beste baankans heb je in de zorg, onderwijs, ICT, bouw en industrie met gemiddeld uurloon nauwelijks boven het totale gemiddelde inkomen.
  • Best betaalde baan zonder opleiding is olieplatform medewerker.
  • Best betaalde bijbaan is vanouds de horeca of een eigen bedrijf.
  • Studies wijzen uit dat je het gelukkigst wordt van een inkomen grofweg tussen modaal 38.000 euro per jaar en maximaal 75.000 euro per jaar. Minder en meer geeft extra zorgen.

Wat is een goed salaris

Het is inmiddels bewezen dat teveel geld zelfs een negatief effect op je geluk heeft (meestal boven de 75000 euro). Te weinig uiteraard ook: minimumloon 2022 staat op 20700 euro (bruto), bijstandsniveau alleenstaande 2022 op 14500 euro (netto).

Welk inkomen je tussen modaal en de bovengrens van 75000 ‘goed’ vindt, is een kwestie van persoonlijke voorkeur. Boven modaal is dus meer dan de meesten. Als je daar gelukkig van wordt, ligt je ideale salaris dus tussen 38000 en 75000 euro.

Modaal

Modaal inkomen ligt in Nederland dit jaar (2022) op 38000 euro. Dat is het meest voorkomende inkomen door het CBS berekend. Handig om beleid mee te bepalen. Niet te verwarren met gemiddeld inkomen: dat wordt door uitersten uit verhouding getrokken.

Best betaalde vakgebied

Er zijn allerlei manieren om ‘best betaald’ te berekenen. Omdat we toch vooral schrijven voor de fantasie en/of een algemene richting waarin iemand zich wil ontwikkelen, zullen we ons niet blindstaren op details.

Het eerste criterium dat we stellen is: welk vakgebied betaalt gemiddeld het beste uit? Omdat het niet om één specifiek beroep gaat maar om een heel vakgebied, gaat het om het gemiddelde van alle werkenden binnen dat brede gebied.

Om dat gemiddelde omhoog te krijgen, moet dus ook de laagst opgeleide baan binnen dat vakgebied redelijk goed betalen. Dan kom je al snel uit op risicovolle beroepen waar schaarste heerst.

Delfstoffenwinning

Het CBS meldt het hoogste gemiddelde uurloon (2020) in de bedrijfstak delfstoffenwinning. Aangezien de mijnen in Nederland gesloten zijn, komt dat vooral neer op de gaswinning, bouwstoffenwinning en zoutwinning.

Delfstoffenwinning is behalve het best betaalde ook het kleinste vakgebied van Nederland met 8000 banen: risico en schaarste. Ook krijg je er sneller een vast contract.

Risico speelt een rol omdat ook de lager betaalde banen in die sector hoger zijn dan vergelijkbare banen in andere sectoren. Denk daarbij aan werk op boorplatformen waarbij je behalve meer risico loopt, ook langer van huis bent.

Overigens zijn delfstoffen per definitie eindig. Daarnaast schaadt de winning meestal de natuur en het gebruik ervan vaak het klimaat. Het ziet ernaar uit dat de bedrijfstak daarmee ook eindig is. Maar zover is het nog niet.

Best betaalde banen

Waarom staat de gezondheidszorg met haar gouden chirurgenhandjes niet in de top tien van best betaalde beroepsgroepen? Omdat het gemiddelde loon flink omlaag gehaald wordt door veel slecht betaalde banen zoals verpleegkundige. Don’t shoot the messenger.

In de lijst best betaalde beroepen daarentegen staan medisch specialisten op plaats één en twee. De directeuren van plastisch chirurgie klinieken verdienen met 420.000 euro bijna het dubbele van hun collegae op plaats twee: senior medisch specialisten met 220.000 euro.

CEO (ZZP’ers niet meegerekend) staan op plaats drie maar dat is zo’n vage groep dat we die even laten voor wat ze zijn. Plaats vier zijn vastgoedbeleggers, je weet wel, de mensen die profiteren van de huizencrisis. Gevolgd door piloot, minister, advocaat, tandarts en hoogleraar (180.000 tot 100.000 euro).

Best betaalde beroep naar baankans

Koning betaalt ook erg goed maar het aantal baantjes in dat vakgebied is te laag om ook echt serieus na te streven. Op dit moment is er over het geheel genomen een overschot aan openstaande vacatures. Dat is gunstig voor de werkzoekende, mits je geluk hebt wat betreft je vakgebied.

De sectoren met de beste baankans zijn zorg, onderwijs, ICT, bouw en industrie. Zoals gezegd, medisch specialist betaalt misschien goed, je laat je niet zomaar even omscholen. De beste kans op een goed betaalde baan maak je dus in de best betaalde beroepsgroep met de beste baankans.

Zorg is een van de grootste bedrijfstakken in dit rijtje, met een gemiddeld uurloon van 25 euro. (Delfstoffenwinning dus het beste met 38 euro maar heeft bijzonder weinig vacatures.) Industrie en bouw liggen op 25 euro.

Best betaalde beroep met beste baankans

Opvallend genoeg geeft van de bedrijfstakken met de meeste vacatures het onderwijs met een uurloon van bijna 28 euro de beste kans op een goed salaris. Want een werkloze koning verdient tenslotte helemaal niets.met beste

Best betaalde baan zonder opleiding

Er zit overlap in bovenstaand, best betaalde baan ongeacht opleiding, en best betaalde baan zonder opleiding: olieplatform medewerker.

In de ICT kun je ook goed werk krijgen zonder opleiding, simpelweg omdat er zoveel vraag naar is.

En last but not least, wederom: er is zo’n tekort aan leraren dat zij-instromers met beide handen worden aangenomen. Dit is niet echt weggelegd voor mensen zonder enige vorm van opleiding maar wel als je geen lerarenopleiding hebt. Een HBO opleiding helpt wel.

Best betaalde bijbaan

Horeca is altijd al een populair werkgebied geweest voor bijbanen, niet in het minst vanwege de gezelligheid en de fooien. En dat kan nu makkelijk en vaak beter betaald als ZZP’er. Kijk maar eens bij Temper.

Verder rommelen veel jongeren nu aan met cryptobeleggingen. Daar valt winst te behalen maar de risico’s zijn groot als je niet weet wat je doet en je een paar basisadviezen voor beleggers ter harte neemt.

Of begin je eigen bedrijf.

FiFi Finance is een financiële website. Wij zijn een online bron voor iedereen die meer wil weten over financiële zaken. Wij verstrekken informatie over onderwerpen zoals bankrekeningen, investeringen, leningen en persoonlijk financieel beheer. Onze missie is om financiële empowerment te bevorderen, door middel van toegankelijke financiële oplossingen voor iedereen. Jouw feedback wordt op prijs gesteld. Lees meer over ons.