Bankrekening Leeghalen na Overlijden: Stappen en Overwegingen

De periode na het overlijden van een dierbare is zwaar en emotioneel. Na de begrafenis en crematie moet er veel geregeld worden. Een van de eerste dingen zijn de geldzaken, waaronder de bankrekening leeghalen na overlijden.

Financiële vragen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld

 • Wat te doen met de bankrekening na overlijden?
 • Welke documenten heb je nodig bij het leeghalen van de bankrekening na overlijden?
 • Wat is de procedure bij mijn bank voor het leeghalen van een bankrekening na overlijden?
 • Hoe lang duurt het totdat de bank het geld vrijgeeft?

Kan ik een bankrekening leeghalen na overlijden?

De procedure van het leeghalen van een bankrekening na het overlijden van de rekeninghouder, is bij alle banken min of meer hetzelfde. In veel gevallen is de procedure ook afhankelijk van de persoonlijke situatie. Dit maakt het leeghalen van de bankrekening na overlijden onduidelijk.

Na het overlijden van de bankrekeninghouder, dien je contact op te nemen met de bank. Dit kan in veel gevallen telefonisch en online. Sommige banken hebben zelfs een speciale nabestaandendesk. De bank kan je verder helpen met de benodigde documenten. Deze documentatie lever je vervolgens aan. De bank controleert de documenten en bepaalt wat de verdere procedure is.

Een belangrijk punt is het type bankrekening waarover het gaat. Als het een en/of rekening is, zal de mede-eigenaar van de bankrekening de eigenaar worden. De bank zal na de melding van het overlijden de bankpasjes en de toegang tot internetbankieren van de overleden persoon blokkeren. Het kan zijn dat de bank om extra documentatie vraagt aan de mede-eigenaar, zodat de mede-eigenaar juridisch de volledige eigenaar van de bankrekening kan worden. Deze procedure hangt overigens af van het testament van de overleden persoon.

Ook het saldo dat op de rekening staat is van belang. Vanaf een bepaald bedrag op de bankrekening wordt er om erfrecht gevraagd. Dan moet je bewijzen dat je de rechtmatige erfgenaam bent van de overleden persoon. Dit bedrag verschilt per bank. De ASN Bank heeft bijvoorbeeld een grens van €4500. Bij de Rabobank vraagt men op erfrecht als er een bedrag van minimaal €10.000 op de bankrekening van de overleden persoon.

Hiermee samenhangend, is het testament van belang voor het vrijgeven van de bankrekening door de bank. Als er geen testament is, zal de bankrekening worden vrijgegeven aan de partner van de overleden persoon. Als er wel een testament is, zal de bank vragen over de verklaring van erfrecht.

Wat moet je regelen na een overlijden? Volg deze Checklist Wat te Regelen na Overlijden.

Bankrekening leeghalen na overlijden

Welke stappen moet ik ondernemen voor het rekening leeghalen na overlijden?

Is een geliefde overleden? Deze stappen moet je zetten om toegang te krijgen tot de rekening van de overleden persoon.

Stap 1: Overlijden melden bij de bank

De meeste banken hebben een helpdesk voor het geval van het overlijden van een rekeninghouder. Deze helpdesk kan je in veel gevallen telefonisch of online contacteren. Dit is de eerste stap: Meld het overlijden bij de bank.

We raden je af om de bankrekening vóór of na overlijden zelf leeg te halen. In veel gevallen wordt de bankrekening namelijk geblokkeerd totdat de procedure is doorlopen.

Stap 2: Aanleveren documentatie na overlijden

Na het melden van overlijden bij de bank ontvang je een bevestiging met daarin de procedure en de benodigde documentatie. In alle gevallen vraagt de bank om een Akte van Overlijden. Deze kun je zelf opvragen bij de gemeente.

De verdere documentatie die nodig om bij het leeghalen van de bankrekening voor overlijden verschilt per bank en is sterk afhankelijk van de situatie. De bank zal sowieso een Akte van Overlijden vragen. De bank kan verder de volgende documenten vragen:

 • Verklaring van erfrecht. Dit document laat zien wie de erfgenamen zijn. Dit document aanvragen kost vaak enkele honderden euro’s, maar kun je ook voor andere zaken gebruiken na het overlijden van de persoon.
 • Verklaring van het Centraal Testamentenregister. Dit is een CTR-verklaring.
 • Verklaring van executele.
 • Trouwboekje, waar de partner en de kinderen van de overledene in staan.
 • Identiteitsbewijs van de kinderen, en de persoon die gemachtigd is door de kinderen, wanneer van toepassing.
 • Vrijwaringsformulier, waarin staat dat je de bank vrijwaart van eventuele claims van andere erfgenamen.
 • Uittreksel Bevolkingsregister. Lees hier meer over het uittreksel BRP.
 • Verklaring Beschikking Nalatenschap en/of een opdrachtbrief.

Overlijden melden bij bank

Stap 3: Controle en vrijgeven bankrekening

Wanneer je alle gevraagde documentatie hebt aangeleverd, zal de bank deze controleren. Dit kan enkele dagen tot enkele weken duren. Wanneer alles in orde is, zal de bank de bankrekening vrijgeven aan de rechtmatige persoon of personen.

Stap 4: Stopzetten automatische incasso’s en periodieke betalingen

De bank kan je vervolgens helpen bij het stopzetten van automatische incasso’s en periodieke betalingen.

Let op: wanneer de overleden persoon de enige rekeninghouder is, wordt de bankrekening na de melding in veel gevallen geblokkeerd. Dit betekent dat er geen incasso’s of betalingen worden uitgevoerd.

Wanneer de bankrekening weer wordt vrijgegeven, moeten de automatische incasso’s en periodieke betalingen dus worden stopgezet. De incasso’s betreffen vaak abonnementen en contracten. Let er dus op dat het stopzetten van een incasso niet voldoende is, maar het abonnement/contract in kwestie bij het bedrijf zelf moet worden stopgezet. Bij een lopend contract is een Akte van overlijden voldoende om deze stop te zetten.

De procedure verschilt per bank, en ook de tijd die de bank nodig heeft om de bankrekening vrij te geven na overlijden. De banken geven hier niet veel duidelijkheid over op hun website. Daarom is het aan te raden om na het overlijden de Akte van Overlijden aan te vragen, zodat bij het melden van het overlijden bij de bank direct kan worden gevraagd naar de benodigde documentatie.

Verklaring van erfrecht voor leeghalen bankrekening bij overlijden

In veel gevallen vraagt de bank om een verklaring van erfrecht. Wie zijn de rechtmatige erfgenamen? Is er een testament? De verklaring van erfrecht bewijst dit. Dit papiertje kost enkele honderden euro’s, en is dus best duur.

Sinds 2011 hebben banken afgesproken om niet altijd te vragen om een verklaring van erfrecht. Een verklaring van erfrecht is in de volgende drie gevallen niet nodig:

 • Er geen testament is;
 • En er een partner is (geregistreerde partner of echtgenoot);
 • En het saldo op de bankrekening niet hoger is dan €100.000.

Let op: Aan alle drie de voorwaarden moet worden voldaan. Zo niet, dan is een verklaring van erfrecht waarschijnlijk wél nodig. Vraag de bank hiernaar. Bovendien zijn er enkele aanvullende eisen:

 • Beide partners mogen ten tijde van overlijden niet van tafel en bed gescheiden zijn geweest;
 • Beide partners hebben ten tijde van overlijden langer dan vijf jaar in Nederland gewoond;
 • Er is geen sprake van faillissement of curatele.

Banken kunnen erg streng zijn bij het opvolgen van deze vereisten. Dit is logisch, want ook de bank moet de regels en wetten opvolgen.

Let op: Elke bank heeft zijn eigen procedure en kan ervoor kiezen om van de regels af te wijken. Bovendien zijn de regels en de procedure afhankelijk van de situatie. De overlijdenshelpdesk of klantenservice van de bank kan je hier verder bij helpen.

Overlijden melden bij bank

Overlijden niet melden aan de bank

Er zijn mensen die ervoor kiezen om het overlijden niet direct te melden bij de bank. Zij hebben toegang tot het internetbankieren van de bankrekening van de overleden persoon. Ze gebruiken de bankrekening voor het afhandelen van betalingen rond het overlijden.

Let op dat een volmacht om bankzaken voor een ander te regelen vervalt na overlijden. Het is dus eigenlijk niet toegestaan om bankzaken te regelen voor een overleden persoon.

Toch begeef je je dan in een grijs gebied wat betreft erfrecht. Heb je het recht om de bankzaken te regelen wanneer er ook andere erfgenamen zijn? Heb je zelf het recht (erfrecht) om geldzaken af te handelen van een overleden persoon?

Daarom raden we je aan om niet te lang te wachten met het melden van het overlijden bij de bank.

Voorwaarden per bank bankrekening leeghalen na overlijden

Kijk hieronder voor de voorwaarden per bank voor het leeghalen van een bankrekening na overlijden.

Overlijden melden bij ABN ARMO

Na het overlijden van een dierbare, kan je ABN AMRO contacteren per telefoon, online of op een bankkantoor. De documenten die je moet overhandigen zijn afhankelijk van de situatie. Daarom houdt ABN AMRO telefonisch of per mail een ‘intakegesprek’. In dit gesprek wordt besproken wat de vervolgstappen zullen zijn. Deze vervolgstappen worden namelijk gebaseerd op de situatie, zoals bankrekeningen, hypotheken, verzekeringen, enzovoort. Nadat de gevraagde documenten zijn ontvangen, voeren ze de besproken dingen in het intakegesprek binnen 10 dagen uit en deblokkeren ze daarna de bankrekening van de overleden persoon.

Kijk hier voor meer informatie over het melden van overlijden bij ABN AMRO en de procedure.

Overlijden melden bij Rabobank

Bij de Rabobank kun je online en telefonische contact met hen opnemen om het overlijden te melden. Vervolgens bellen ze je binnen twee werkdagen op om een afspraak te maken. Binnen twee weken sturen ze vervolgens een brief met de procedure. Je hebt een Akte van Overlijden nodig, en in veel gevallen een verklaring van erfrecht. Welke documenten Rabobank nog meer zal vragen, kun je hier bekijken.

Hier lees je meer over de procedure van de Rabobank bij overlijden.

Overlijden melden bij SNS Bank

Bij SNS Bank kun je het overlijden melden bij de SNS Nabestaandendesk. Het overlijden kan je online en telefonisch melden. Het afhandelen van de melding kan bij een betaal- of spaarrekening al binnen een week worden afgehandeld. Bij andere producten kan dit langer duren.

Overlijden melden bij ASN Bank

Ook de ASN Bank heeft een ASN Nabestaandendesk. Hier kun je ook direct zien welke stappen je moet zetten en welke documenten wellicht nodig zijn. Het afhandelen kan enkele weken duren. Hiervan zullen ze je op de hoogte brengen.

Overlijden melden bij KNAB

KNAB heeft geen nabestaandedesk. Om een overlijden te melden, dien je contact op te nemen met de klantenservice van KNAB. Zij zullen je enkele vragen stellen. Op basis van de antwoorden wordt de procedure bepaald en de benodigde documenten. Ze nemen contact met je op over de vervolgprocedure.

Overlijden melden bij ING

Je kunt het overlijden melden bij de ING Servicedesk Nabestaanden, zowel telefonisch als tijdens een afspraak op kantoor. Let erop dat je bij de afspraak op kantoor een Akte van Overlijden en een identiteitsbewijs moet meenemen. Vervolgens wordt de procedure en de benodigde documenten bepaald.

Overlijden melden bij N26

De Duitse bank N26 heeft geen nabestaandendesk. We raden je aan om contact op te nemen met N26 in het geval van overlijden van een dierbare. Dit kan online chat of per telefoon. Je kunt hen ook contacteren vanuit het persoonlijke N26 account van de overleden persoon, als je de inloggegevens hebt. Vraag N26 vervolgens na de procedure en de benodigde documenten.

Regelen voor overlijden

Een bankrekening leeghalen voor overlijden van de persoon

Sommige mensen denken slim te zijn en de bankrekening leeg te halen vóór het overlijden van de persoon. Dit is niet aan te raden. De procedure dient volgens de wet te worden afgehandeld. Dit betekent dat de rechtmatige erfgenamen het recht hebben op het geld op de bankrekening.

Anderen denken papierwerk te voorkomen door iemand te machtigen voor het beheren van de bankrekening voor overlijden, of een volmacht in het testament vast te leggen. Beiden zijn geen oplossing, omdat machtiging vervalt na het overlijden van de persoon.

Eventueel kan een executeur de bankzaken regelen van een overleden persoon. Maar een executeur kan vóór het overlijden geen bankzaken uitvoeren.

Ook een gezamenlijke rekening is niet de oplossing. Op een gezamenlijke rekening kan een ander persoon de bankzaken regelen. Bij het overlijden kan de bank de bankrekening van de overleden persoon echter blokkeren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een saldo boven een bepaalde grens. Ook kunnen andere kinderen bezwaar maken, omdat hun broer/zus het nalatenschap kan wegsluizen met een gezamenlijke rekening.

Er zijn dus geen gaten in de wet die het mogelijk maken om zomaar een bankrekening leeg te halen vóór het overlijden van de persoon. We hebben hier te maken met de wet en juridische procedures van zowel de bank als het erfrecht. Wanneer hier niet aan wordt voldaan, kunnen er juridische stappen worden gezet door de benadeelde personen.

FiFi Finance is een financiële website. Wij zijn een online bron voor iedereen die meer wil weten over financiële zaken. Wij verstrekken informatie over onderwerpen zoals bankrekeningen, investeringen, leningen en persoonlijk financieel beheer. Onze missie is om financiële empowerment te bevorderen, door middel van toegankelijke financiële oplossingen voor iedereen. Jouw feedback wordt op prijs gesteld. Lees meer over ons.