Persoonlijke lening eerder aflossen en kosten besparen

Heb je extra geld, dan is een persoonlijke lening vervroegd aflossen vaak gunstiger dan je geld op een spaarrekening laten staan, of door dit geld te beleggen. Bovendien biedt het ook meer zekerheid De rente op een persoonlijke lening is namelijk in veel gevallen hoger dan het rendement op beleggingen of de spaarrente.

Vervroegd aflossen van een persoonlijke lening is alleen aantrekkelijk wanneer het boetevrij kan. Dit kan vaak niet zomaar. Er zijn allerlei regels voor het vervroegd aflossen van een persoonlijke lening. Welke regels zijn er bij uw aanbieder en wat zijn de voorwaarden bij het vervroegd aflossen van een lening?

Wat is een persoonlijke lening

Bij een persoonlijke lening staat het rentepercentage, het maandelijkse bedrag ter aflossing en de looptijd vast. Meestal wordt een persoonlijke lening gebruikt voor persoonlijke doelen, zoals een persoonlijke lening voor een verbouwing, studie of een auto.

Lees hier meer tips over het afsluiten van een persoonlijke lening.

persoonlijke lening voor kopen van een motor

Waarom een persoonlijke lening vervroegd aflossen?

Heb je een persoonlijke lening, maar geld over? Dan is een persoonlijk lening vervroegd aflossen in bijna alle gevallen een slimme keuze.

  • De rente op een persoonlijke lening ligt vele procentpunten hoger dan de spaarrente
  • De rente op een persoonlijke lening ligt vaak ook nog hoger dan een mogelijk rendement op investeren en beleggen, terwijl investeren en beleggen gepaard gaan met beleggingsrisico’s.

Ons advies is daarom: begin pas met sparen, beleggen of investeren nadat je eventuele leningen hebt afgelost.

Benieuwd naar de laagste rentes op persoonlijke leningen?

Kun je een persoonlijke lening vervroegd aflossen?

In veel gevallen is het mogelijk om een persoonlijke lening vervroegd af te lossen, maar niet altijd. Het is belangrijk om de voorwaarden van de persoonlijke lening hier goed om na te lezen. Sommige banken en kredietverleners rekenen namelijk kosten (boetes) bij het vervroegd aflossen.

In sommige gevallen kun je zonder boete vervroegd aflossen. Wanneer je een persoonlijke lening hebt afgesloten voor een bedrag onder €40.000, heb je wettelijk het recht om de lening vervroegd af te lossen. Bij een persoonlijke lening van een hoger bedrag bepaalt de overeenkomst (het contract) of je vervroegd kunt aflossen en wat de regels hierbij zijn.

kosten vervroegd aflossen van een persoonlijke lening)
Bij een persoonlijke lening onder de €40.000, heb je wettelijk het recht om de lening vervroegd af te lossen. Dit hoeft niet per se extra zonder kosten te zijn.

Wat zijn de kosten van het vervroegd aflossen van een persoonlijke lening?

Bij het vervroegd aflossen lopen kredietverleners en banken een deel van hun beoogde winst mis. Daarom worden er in veel gevallen kosten gerekend voor het vervroegd aflossen.

Veel kredietverleners en banken volgen hierbij de Europese richtlijnen voor het vervroegd aflossen van een lening.

Deze richtlijnen gelden voor een lening tussen de €200 en €75.000, en hypothecaire leningen e.d. zijn uitgezonderd. Deze richtlijnen schrijven voor dat dit de kosten mogen zijn voor vervroegd aflossen van een lening:

  • 0,5% van het bedrag dat er vervroegd wordt afgelost, wanneer de lening nog maximaal één jaar doorloopt.
  • 1% van het bedrag dat er vervroegd wordt afgelost, wanneer de lening nog minimaal één jaar doorloopt.

Doorlopend krediet altijd boetevrij

Let op: Een doorlopend krediet mag altijd vervroegd worden afgelost zonder aanvullende kosten. Je kunt een doorlopend krediet beëindigen door het bedrag terug te boeken naar de bank, en wellicht dat je dit nog apart dient aan te geven bij de bank in kwestie.

Kan ik vervroegd aflossen bij mijn bank?

We geven hier een overzicht van enkele banken en leningverstrekkers, en hoe en of je een persoonlijke lening vervroegd kunt aflossen.

Persoonlijke lening vervroegd aflossen bij Santander

Bij Santander kun je een persoonlijke lening vervroegd aflossen, maar wel tegen een boeterente. De hoogte van de boeterente hangt af van het moment van vervroegd aflossen en de looptijd van je lening. Hiervoor kun je contact opnemen met de klantenservice van Santander.

Persoonlijke lening vervroegd aflossen bij Freo

Tussentijds aflossen is bij Freo altijd boetevrij. Ze zijn van mening dat je altijd met een veilig gevoel geld zou moeten kunnen lenen. In de tussentijd kan je situatie echter veranderen, waardoor je vervroegd wil aflossen. Je kunt dus zelf bepalen hoeveel je tussentijds extra wilt aflossen. En kunt zelfs tussentijds een persoonlijke lening geheel aflossen. Zorg ervoor dat je dit bedrag écht kunt missen.

Je kunt bij Freo extra aflossen door het bedrag over te maken in je account bij Freo.

Persoonlijke lening vervroegd aflossen bij ING

Je kunt rentekosten besparen door je persoonlijke lening bij ING vervroegd af te lossen. Extra aflossen is bij ING altijd boetevrij. Maar: je maandelijkse termijnbedrag en het rentepercentage blijven gelijk na het vervroegd aflossen.

Je kunt het effect van vervroegd aflossen op je lening gemakkelijk berekenen in MijnING, en hier kun je ook het vervroegd aflossen uitvoeren.

Persoonlijke lening vervroegd aflossen bij ABN AMRO

ABN AMRO hanteert geen kosten bij het vervroegd aflossen. Maar, ABN AMRO verwerkt een extra aflossing als volgt:

  • Betaal je meer dan je maandbedrag? Dan ziet ABN AMRO dit als een vooruitbetaling op het volgende maandbedrag, en het restdeel als extra aflossing. Je betaalt daardoor minder rente. Afhankelijk van de hoogte van de extra aflossing kan de looptijd van de lening korter worden.
  • Loop je achter op de afbetaling? Dan wordt de extra aflossing gezien als een betaling van de achterstand.

Persoonlijke lening vervroegd aflossen bij DEFAM

Bij DEFAM kan er in bepaalde gevallen kosten worden gerekend voor het vervroegd aflossen.

  • Extra aflossingen zijn kosteloos bij een lening afgesloten na 1 september 2014.
  • Bij persoonlijke leningen die zijn afgesloten vóór 1 september 2014 worden bij vervroegd aflossen de volgende kosten gerekend:
  • 0,5% over het afgeloste bedrag wanneer de resterende looptijd één jaar of minder is.
  • 1% over het afgeloste bedrag wanneer de looptijd langer dan één jaar is.

Vervroegd aflossen kan bij DEFAM via MijnDEFAM, via de knop ‘Aflossen’ en ‘Extra aflossen’, via een iDeal betaling.

Persoonlijke lening vervroegd aflossen bij Nationale Nederlanden

Bij Nationale Nederlanden kun je altijd kosteloos extra aflossen. Bij het vervroegd aflossen betaal je de lening eerder terug, en verandert het maandbedrag dus niet. Maar daarmee kost de lening dus minder.

Je kunt vervroegd aflossen bij Nationale Nederlanden door de extra aflossing over te maken naar een bankrekening van Nationale Nederlanden. Vermeld hierbij altijd het contractnummer van de lening.

Persoonlijke lening vervroegd aflossen bij Lender & Spender

Bij Lender & Spender kun je altijd je lening geheel of gedeeltelijk vervroegd aflossen, zonder dat hiervoor extra kosten worden gerekend. Je kunt een extra aflossing regelen via het dashboard van je Lender & Spender account.

Wil je lenen buiten een bank om? Lees hier meer info over lenen bij Lender & Spender

Persoonlijke lening vervroegd aflossen bij Qander

Bij Qander kun je altijd boetenvrij vervroegd aflossen. Dit geldt voor zowel een persoonlijke lening als een doorlopend krediet en een creditcard.

Je kunt vervroegd aflossen bij Qander door dit te regelen via Mijn Qander, of via een bankoverschrijving. De extra aflossing wordt vermeld op het transactieoverzicht in Mijn Qander en op het volgende rekeningoverzicht. Het verwerken van een extra aflossing kan maximaal 7 werkdagen in beslag nemen.

Persoonlijke lening aanvragen

Lees verder

FiFi Finance is een financiële website. Wij zijn een online bron voor iedereen die meer wil weten over financiële zaken. Wij verstrekken informatie over onderwerpen zoals bankrekeningen, investeringen, leningen en persoonlijk financieel beheer. Onze missie is om financiële empowerment te bevorderen, door middel van toegankelijke financiële oplossingen voor iedereen. Jouw feedback wordt op prijs gesteld. Lees meer over ons.