Bankrekening openen zonder adres

Kan ik een bankrekening openen zonder adres? Ja. Over het algemeen geldt de eis dat je staat ingeschreven op een woonadres bij een Nederlandse gemeente. Dit is een algemene voorwaarde die veel banken trouw naleven, maar niet allemaal! Een bank waar u zonder problemen een rekening kunt openen zonder adres is N26.

Je moet daarnaast een legitimatiebewijs kunnen laten zien, een verblijfsvergunning of geldig visum voor Nederland. Dit betekent dat het niet mogelijk is om een Nederlandse bankrekening te openen als je niet staat ingeschreven in Nederland. Maar, er zijn mogelijkheden om een bankrekening te openen zonder een vast woonadres.

Gratis bankrekening openen zonder adres

  • Een bankrekening zonder adres vind je bij N26 of Revolut.
  • Via basisbankrekening.nl vind je meer informatie over het afsluiten van een bankrekening zonder adres.

Een bankrekening openen als dakloze

Voor daklozen geldt een uitzondering. Daklozen die geen bankrekening hebben, kunnen maatschappelijk worden uitgesloten doordat ze geen toegang hebben tot een eventuele uitkering waar ze recht op hebben.

Daarom hebben het Leger des Heils en het Ministerie van Financiën in 2001 afspraken gemaakt om daklozen de mogelijkheid te geven om een bankrekening te openen.

Eisen bankrekening voor daklozen

  • Minimaal 18 jaar oud zijn.
  • Een geldig legitimatiebewijs hebben.
  • Een postadres hebben bij een erkende hulpverleningsorganisatie, zoals bijvoorbeeld bij het Leger des Heils.

Dit is zelfs mogelijk wanneer de dakloze in kwestie schulden heeft. Meer informatie hierover vind je via basisbankrekening.nl.

Vereiste: een geldig (woon)adres

Bij het openen van een bankrekening moet je een geldig woonadres en postadres opgegeven. Deze zijn vaak hetzelfde. Bovendien verifiëren banken het woonadres bij de afdeling Burgerzaken bij de gemeente in kwestie. Je moet dus ingeschreven staat op het adres dat je opgeeft.

Het postadres hoeft niet per se hetzelfde te zijn als het woonadres. Het is echter wel belangrijk dat je de binnenkomende post op het postadres ontvangt en kunt lezen.

In het buitenland een bankrekening openen zonder adres

Zijn er andere mogelijkheden wat betreft een bankrekening openen zonder adres? Jazeker. Bij de Duitse bank N26 kun je een gratis bankrekening openen, en zelfs een gratis creditcard ontvangen van Mastercard. Hier zijn geen voorwaarden aan verbonden, en ook geen verborgen kosten.

Je kunt deze bankrekening in veel gevallen zelfs online openen, via deze link. Je kunt een bankrekening openen met een buitenlands adres. Maar je kunt in veel gevallen ook een tijdelijk adres gebruiken. Bijvoorbeeld het adres van vrienden of kennissen in Duitsland. Zorg er dan wel voor dat je op de hoogte wordt gehouden van binnenkomende post op dit adres.

Er zijn dus mogelijkheden wat betreft een bankrekening openen zonder adres, zolang je in ieder geval een adres kan gebruiken. Bijvoorbeeld een postadres bij vrienden, ouders of kennissen. Behalve in Nederland. Daar moet je ook daadwerkelijk zijn ingeschreven op het adres dat je opgeeft.

Zorgverzekering zonder adres

Ook voor een zorgverzekering heb je een adres nodig en ook hier is een workaround. Je kunt bij burgerzaken van de gemeente een speciale aanvraag doen om een briefadres te laten registeren. Dit kan ook bij een daklozenorganisatie. Of je geeft het adres van betrouwbare vrienden of familieleden door.

Je staat dus niet ingeschreven op zo’n briefadres, je gebruikt het alleen om post te ontvangen. Een briefadres is niet mogelijk wanneer je langer dan 8 maanden in het buitenland gaat reizen, wonen of werken. Dan ben je namelijk verplicht je uit te schrijven uit Nederland.

Lees verder

FiFi Finance is een financiële website. Wij zijn een online bron voor iedereen die meer wil weten over financiële zaken. Wij verstrekken informatie over onderwerpen zoals bankrekeningen, investeringen, leningen en persoonlijk financieel beheer. Onze missie is om financiële empowerment te bevorderen, door middel van toegankelijke financiële oplossingen voor iedereen. Jouw feedback wordt op prijs gesteld. Lees meer over ons.