BKR laten verwijderen: Hoe werkt het

Ben je het niet eens met een BKR-registratie, dan kun je deze BKR in een aantal gevallen laten verwijderen. Welke stappen moet je nemen om een negatieve BKR weg te krijgen? Wil je dit goed doen, dan is het slim om de juiste argumenten te gebruiken. Lees daarom meer over de tips welke argumenten de BKR Geschillencommissie belangrijk vindt.

Je kunt je BKR-registratie gratis opvragen bij Stichting BKR. De stappen die je hiervoor moet zetten lees je in dit artikel over gratis je BKR opvragen.

BKR verwijderen
Op basis van welke argumenten neemt de BKR Geschillencommissie een beslissing over je aanvraag tot aanpassing van de BKR-registratie?

BKR-registratie opvragen

Stichting BKR registreert de leengegevens die kredietverstrekkers over hun klanten opgeven. Deze gegevens gaan over uitstaande leningen, de looptijd en of uw betalingen goed gaan. Stichting BKR is daarmee een informatievoorziener, of ook wel een boodschapper, niet per se de boosdoener.

De BKR-registratie geeft een signaal af aan kredietverstrekkers over jouw kredietwaardigheid. Op basis van de BKR-registratie nemen kredietverstrekkers een besluit je een lening kan krijgen.

Je kunt een negatieve BKR krijgen wanneer je een betalingsachterstand hebt van enkele maanden. Door de negatieve BKR-registratie weten andere kredietverleners dat je een betalingsachterstand hebt. Dan wordt het moeilijk om een nieuwe lening aan te vragen.

Hoe lang het duurt voordat je een negatieve BKR registratie krijgt, verschilt per soort lening. Zo komt de achterstandsmelding bij een hypotheek iets langzamer tot stand dan bij een persoonlijke lening bijvoorbeeld. Om een achterstandsmelding te krijgen zijn er meerdere betalingsherinneringen, aanmaningen en zelfs een aankondiging van de negatieve BKR-registratie verstuurd door de kredietverstrekker.

Let op: De negatieve BKR-registratie blijft nog vijf jaar staan nadat de lening is afgelost.

https://vimeo.com/140630099

 

Hoe kun je een BKR verwijderen?

Wanneer je je BKR-registratie hebt opgevraagd, maar je het niet eens bent met deze BKR-registratie, kun je deze BKR laten verwijderen door de volgende stappen te ondernemen.

Stap 1: Neem contact op met de kredietverstrekker

Niet zozeer Stichting BKR, maar juist de kredietverstrekker heeft de BKR-registratie aangemaakt. De eerste stap is dus om contact op te nemen met deze kredietverstrekker over de negatieve BKR-registratie. Let hierbij op de volgende punten:

 • Geeft duidelijk aan op welke registratie je verzoek tot aanpassing betrekking heeft, en waarom je het niet eens bent met deze registratie. Is de registratie onjuist of zijn de gevolgen van de negatieve BKR-registratie onevenredig groot?
 • Beschrijf ook nauwkeurig de gevolgen van de negatieve BKR-registratie op je persoonlijke situatie.
 • Vergeet hierbij niet de relevante documenten met bewijzen toe te voegen die je situatie en je verzoek beargumenteren. Hiermee geef je aan dat het belangrijk is om de negatieve BKR-registratie aan te passen.
 • Stuur het verzoek met deze documenten naar de kredietverstrekker.
 • De relevante contactinformatie van de kredietverstrekker dien je zelf te achterhalen. –

Stap 2: De reactie van de kredietverstrekker

Je ontvangt van de kredietverstrekker een antwoord op je verzoek tot het aanpassen van de BKR-registratie. Is het antwoord positief, dat wil zeggen de kredietverstrekker is het eens met je verzoek, dan zal de kredietverstrekker contact leggen met het BKR en de melding laten verwijderen. Is de kredietverstrekker het aan de andere kant niet eens met je verzoek? Dan kun je zelf contact opnemen met het BKR en om een tweede beoordeling vragen bij de Geschillencommissie.

Stap 3: Neem contact op met de Geschillencommissie

De Geschillencommissie is een onafhankelijk team van deskundigen over kredietverlening en privacywetgeving. Je kunt bij dit team een verzoek indienen om de volgens jou onterechte negatieve BKR-registratie te beoordelen. Als dit goed lukt, dan zal het BKR jouw BKR registratie verwijderen.

De Geschillencommissie bekijkt of Stichting BKR en de kredietverstrekker zich aan de registratieregels hebben gehouden. De commissie wordt pas ingeschakeld wanneer de consument en de kredietverstrekker het niet met elkaar eens zijn en de consument de negatieve BKR wilt verwijderen.

BKR Tips over Argumenten voor Beoordeling

Let goed op de volgende tips wanneer je contact opneemt met de Geschillencommissie.

 • Licht goed toe met welke registratie je het niet eens bent.
 • Lever hierbij ook duidelijk bewijzen en feiten aan die je argumenten ondersteunen. Probeer de Geschillencommissie dus echt te overtuigen.
 • Het is ook noodzakelijk dat je het eerste verzoek om wijziging van de negatieve BKR-registratie bijvoegt bij het verzoek aan de Geschillencommissie, zie stap 1.
 • Daarom moet je ook de reactie van de kredietverstrekker op je verzoek in stap 2 bijvoegen.
 • En je dient natuurlijk een kopie bij te voegen van je negatieve BKR-registratie bij Stichting BKR, die je gemakkelijk gratis kunt opvragen.
 • Stuur deze informatie met alle noodzakelijke bijlagen die je zaak ondersteunen naar de Geschillencommissie Het adres van de BKR Geschillencommissie is: Diepenbrockstraat 54, 1077 WB Amsterdam.

Per registratie kost dit €50 behandelkosten. Deze rekening moet je betalen aan de commissie. Dit is om een drempel op te werpen voor mensen. Dit geld krijg je namelijk wel terug, maar alleen als je door de Geschillencommissie in het gelijk wordt gesteld.

BKR verwijderen

Stap 4: De reactie van de Geschillencommissie BKR

De Geschillencommissie BKR bepaalt nu of je in het gelijk wordt gesteld. Het kan zijn dat de Geschillencommissie BKR aanvullende informatie nodig heeft en deze verzamelt. Het kan ook zijn dat ze je vragen om zelf mondeling een toelichting te geven op je zaak. De Geschillencommissie beoordeelt je zaak op basis van al deze gegevens.

Je kunt niet in hoger beroep gaan op basis van de uiteindelijke uitspraak van de Geschillencommissie. Hun reactie is altijd bindend. Je kan met een advocaat eventueel naar de rechter stappen.

Herbeoordeling BKR-registratie op basis van onevenredige gevolgen

Het is mogelijk dat je terecht een negatieve BKR-registratie hebt op basis van schulden, maar dat de gevolgen van deze negatieve BKR-registratie onevenredig groot zijn. In dit geval is je persoonlijke situatie verandert waardoor de gevolgen van de negatieve BKR-registratie disproportioneel groot zijn. Dan kun je om een herbeoordeling vragen door de bovenstaande vier stappen te ondernemen. De herbeoordeling van de Geschillencommissie zal gebaseerd worden op de volgende punten:

 1. Een bijzondere omstandigheid bij de consument – Wanneer er sprake is van een bijzondere omstandigheid bij de consument die billijk is, kan de Geschillencommissie overwegen om (gedeeltelijk) de negatieve BKR te verwijderen.
 2. Onevenredige impact consument – Wanneer er sprake is van onevenredig grote gevolgen van de negatieve BKR op het leven van de consument, kan de Geschillencommissie overwegen om de negatieve BKR (gedeeltelijk) te verwijderen.
 3. Positieve functie Negatieve BKR-registratie – Wanneer de Geschillencommissie van mening is dat het in stand houden van de negatieve BKR juist is als signaal naar andere kredietverleners, zal de Geschillencommissie geneigd zijn de negatieve BKR te handhaven.

De Geschillencommissie zal op basis van bovenstaande drie invalshoeken beslissen hoe redelijk en billijk het belang van de BKR-registratie in jouw persoonlijke situatie is voor een goed functionerend en betrouwbaar kredietstelsel. De Geschillencommissie stelt dus een redelijke beoordeling op vanuit het perspectief van de kredietverlener én de consument.

BKR registratie verwijderen

Hoelang blijft een BKR zichtbaar?

Een negatieve BKR-registratie blijft vijf jaar zichtbaar nadat de lening is afgelost. Deze tijdsperiode staat bij de betreffende registratie vermeld. Kredietverstrekkers zien dan dat je geen financiële verplichtingen meer hebt. De registratie zegt hen wel wat over je kredietwaardigheid.

De BKR-registratie is geen straf, maar een signaal naar andere kredietverstrekkers zodat zij bij een nieuwe kredietaanvraag een juiste beoordeling kunnen maken over de kredietwaardigheid van de consument en in hoeverre de consument het krediet kan terugbetalen. Kredietverleners kunnen deze informatie dus meenemen in het goedkeuren van je kredietaanvragen. Het is prima mogelijk om krediet aan te vragen met een negatieve BKR-registratie.

Tip BKR verwijderen: Voorkom een negatieve BKR

Je kunt beter een negatieve BKR-registratie voorkomen. Zorg voor de juiste contactgegevens zodat je eventuele rekeningen, betalingsherinneringen en aanmaningen daadwerkelijk ontvangt en inziet. Voordat je een er een negatieve BKR wordt geregistreerd, heb je hierover genoeg waarschuwingen ontvangen. Voorkomen is dus beter dan een negatieve BKR verwijderen.

Verder lezen BKR verwijderen

FiFi Finance is een financiële website. Wij zijn een online bron voor iedereen die meer wil weten over financiële zaken. Wij verstrekken informatie over onderwerpen zoals bankrekeningen, investeringen, leningen en persoonlijk financieel beheer. Onze missie is om financiële empowerment te bevorderen, door middel van toegankelijke financiële oplossingen voor iedereen. Jouw feedback wordt op prijs gesteld. Lees meer over ons.